Belgische voertuigindustrie is ‘place to be’ voor jong technisch talent

BertMons

Naar aanleiding van het autosalon in januari peilde Agoria naar het aantal vacatures in de Belgische voertuigsector. Wat bleek? Een 30-tal bedrijven heeft zo’n 300 openstaande functies. Wat is er aan de hand en is er hoop op verbetering?

De gemediatiseerde sluiting van verschillende autoassemblagefabrieken wierp een smet op het imago van de auto-industrie. Dat is betreurenswaardig, want de branche is ontzettend belangrijk voor de Belgische economie. Meer dan 85.000 mensen zijn er actief in meer dan 300 bedrijven. De totale sector is goed voor maar liefst 10 procent van de totale Belgische export. Ook de toekomst ziet er goed uit, ook al zit de automotive in een transitiefase.

België blijft een autoland

De Belgische auto-industrie wapent zich voor de toekomst. De focus verschuift van assemblage naar productie van componenten met een hoge toegevoegde waarde. België is hier een uitstekende voedingsbodem voor: we beschikken over de knowhow, de ervaring en de logistieke infrastructuur. De autofabriek van de toekomst heeft zeker een plaats in België.

Industry 4.0

Een moderne wagen is het kruispunt van verschillende ingenieursdisciplines. Slimme technologie stuurt alle componenten aan. Everything is connected: de Google Car, een slimme zelfrijdende wagen, en de autovariant van de iPhone zitten eraan te komen. Daarom transformeren ook de fabrieken. Het tijdperk vanindustry 4.0 is aangebroken. Werknemers bouwen niet langer auto’s, ze bedienen en regelen de machines die ze bouwen. Dankzij die verschuiving houden we de productie van auto’s en componenten in Europa.

Technologie is hip

Die technologische omwenteling spreekt jongeren aan. Het technisch onderwijs vindt steeds makkelijker de aansluiting met de nieuwe industrie. We zijn er nog niet maar het gaat zeker de goede kant uit. Steeds meer studenten – ook meisjes – kiezen voor een technische opleiding.

Die trend trok zich op gang in 2012 en 2013, dus is het nog even wachten vooraleer de auto-industrie daar de vruchten van kan plukken. Maar technisch geschoold talent is gegeerd op de arbeidsmarkt. Daarom moet de automotive zijn troeven meer in de verf zetten en studenten al vroeg aanspreken. Meewerken aan de auto en het voertuig van de toekomst, in de fabriek van de toekomst? Dat moet toch als muziek in de oren klinken van wie nu nog in de schoolbanken zit…

Bert Mons
Director Agoria Transport Systems & Solutions