Hoe komt het dat een klein land als België zoveel getalenteerde autodesigners baarde?

LENAERTSDESIGNBOEK-600x350

Aan het autominnende klimaat ligt het alvast niet.  Grote Belgische automerken behoren reeds lang tot het verleden en Freude am fahren werd de voorbije decennia deskundig de das omgedaan.  Verkeersinfrastructuur en urbanisatie zijn vaak chaotisch en het onderhoud aan de wegen loopt voortdurend achter de feiten aan.  Neen, België is geen broeihaard van autocultuur.  Belgen houden weliswaar van auto’s, maar meer van hún auto dan van dé auto. Misschien leidt net dat gebrek aan erkenning van de auto als cultuurfenomeen en als uiting van schoonheid en plezier, tot een hardnekkigheid die bergen verzet.  Zodat jonge mensen het bekende achter zich laten om ver van huis een opleiding te volgen, stage te lopen en beslag te leggen op een eerste bescheiden job in een ontwerpstudio.  Daarna groeien ze verder, voortduren zwoegend, en ondertussen profiterend van die typisch Belgische eigenschappen: de zoektocht naar synthese en het voortdurende spel tussen koele Germaanse rationaliteit en Romaanse hartstocht.  Wellicht schuilt daarin de kern van het succes.  Misschien zette dat de Belgische autodesigners wel op de wereldkaart.

Joost Kaesemans / febiac