Audi Brussels S.A./N.V. searches agent de maitrise en montage (montage) / leidinggevend agent in montage (montage)

audi

Chez Audi Brussels, nous sommes très fiers du fait que l’Audi e-tron et ses batteries seront produites chez nous. Nos plus de 2.500 collaborateurs et notre usine sont pour cela en pleine mutation. Formations, nouvelles lignes de production, échange d’expertise : nous nous préparons pour demain. En restant plus que jamais axés sur les gens, professionnels et innovants.

Audi Brussels est l’un des employeurs favoris en Belgique. À ce titre, nous donnons la possibilité tant aux jeunes diplômés qu’aux travailleurs expérimentés de mettre à profit leurs compétences de manière ciblée. Qu’il s’agisse d’un stage, d’un premier emploi ou d’un développement professionnel, avec Audi Brussels, vous avez un partenaire solide à vos côtés.

La politique du personnel d’Audi Brussels a récemment été couronnée du titre de “Top Employer 2017”. Un certificat qui souligne une fois encore que l’entreprise offre un excellent environnement de travail et de très nombreuses possibilités de développement à ses employés, mais aussi qu’Audi Brussels fait partie du cercle très fermé des meilleurs employeurs au monde.

Des collaborateurs supplémentaires sont actuellement les bienvenus à bord. Contribuerez-vous à écrire le prochain chapitre de la grande histoire d’Audi ?

Votre fonction
 • Il s’agit d’une fonction Employé (Agent de Maitrise FGL), travail en équipe.
 • Vous êtes responsable de la gestion et de la direction d’une ou plusieurs équipe(s) qui sont à leur tour coordonnées par un coordinateur de groupe.
 • Vous assurez les objectifs liés à la production comme la qualité et la quantité, la gestion des coûts, l’ordre et la propreté, la prévention et la sécurité.
 • Vous assurez un flux adéquat des informations au sein des départements impliqués.
 • Vous établissez des comptes-rendus détaillés et périodiques et vous les communiquez à vos responsables directs.
 • Vous participez à l’établissement du climat social avec et au sein des équipes.
 • Vous accompagnez votre équipe tant au sein des lignes de montage que dans la réalisation de tâches spécifiques.
Votre profil
 • Formation de niveau A1 ou équivalent par expérience.
 • Vous avez une connaissance et une compréhension suffisante de l’environnement industriel et de la production.Comme teamleader vous êtes capable de bien gérer un team et vous savez travailler en groupe.
 • Vous travaillez de façon organisée, avez une bonne gestion des priorités et vous avez des capacités de prise des décisions.
 • Vous êtes communicatif, analytique, assertif, flexible, résistant au stress et aux situations de conflit.
 • Vous disposez d’une bonne connaissance de MS Office
 • Vous parlez le français et le néerlandais. La connaissance de l’allemand est un avantage.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Bij Audi Brussels zijn wij er ontzettend trots op dat de Audi e-tron en de batterijen bij ons geproduceerd zullen worden. Onze meer dan 2.500 medewerkers en onze fabriek zijn daarom in volle verandering. Opleidingen, nieuwe productielijnen, het delen van expertise: we stomen ons klaar voor morgen. Mensgericht. Professioneel. Innovatief.

Audi Brussels is een van de favoriete werkgevers in België en stelt zowel jonge als ervaren mensen in staat om hun talenten doelgericht te benutten. Of het nu gaat om een stage, de eerste stap in het beroepsleven of professionele ontwikkeling: met Audi Brussels kan je rekenen op een sterke partner.

Het personeelsbeleid van Audi Brussels werd recent gehercertificeerd met de titel van “Top Employer 2017”. Door de overhandiging van dit certificaat wordt bevestigd dat het bedrijf een uitstekende werkomgeving en talrijke ontwikkelingsmogelijkheden aanbiedt aan haar werknemers en dat het tot de beste werkgevers wereldwijd kan worden gerekend.

Extra medewerkers zijn momenteel welkom aan boord. Maak jij straks deel uit van het Audi avontuur?

Uw functie
 • Het betreft een bediendefunctie (Leidinggevend Agent FGL) in een ploegensysteem.
 • U bent verantwoordelijk voor het leiden, begeleiden, coördineren en evalueren van één of meerdere productieteams, bestaande uit een beperkt aantal operatoren die op hun beurt gecoördineerd worden door een teamcoördinator.
 • U staat in voor de productiegebonden objectieven zoals kwaliteit, kwantiteit, kostenbeheersing, orde en netheid, preventie en veiligheid.
 • U zorgt voor een adequate informatiestroom binnen de betrokken afdelingen.
 • U rapporteert accuraat en periodiek aan uw directe chef.
 • U geeft mee vorm aan het sociaal klimaat binnen de teams.
 • U begeleidt uw team zowel in de montagelijnen als bij specifieke opdrachten.
Uw profiel
 • Opleiding op niveau A1 of gelijkwaardig door ervaring.
 • U hebt voldoende kennis en inzicht in een industriële/productie omgeving.
 • Als teamleader wordt van u verwacht dat u een team kan leiden en dat u goed kan samenwerken.
 • U bent georganiseerd, kan prioriteiten stellen en beslissingen nemen.
 • U bent contactvaardig, analytisch, assertief, flexibel, stressbestendig en conflictresistent.
 • U hebt een goede kennis van MS Office.
 • U spreekt Nederlands en Frans. Kennis van het Duits is een pluspunt.

 

Contact:
Jobs.audibrussels@audi.de 

 

Audi Brussels S.A./N.V.

201 Bd. de la Deuxième Armée Britannique / Britse Tweedelegerlaan, 201 - 1190 Brussels