Audi Brussels S.A./N.V. searches technicien de maintenance mécanique (tôlerie) / onderhoudstechnieker mechanica (carrosseriebouw)

audi

Chez Audi Brussels, nous sommes très fiers du fait que l’Audi e-tron et ses batteries seront produites chez nous. Nos plus de 2.500 collaborateurs et notre usine sont pour cela en pleine mutation. Formations, nouvelles lignes de production, échange d’expertise : nous nous préparons pour demain. En restant plus que jamais axés sur les gens, professionnels et innovants.

Audi Brussels est l’un des employeurs favoris en Belgique. À ce titre, nous donnons la possibilité tant aux jeunes diplômés qu’aux travailleurs expérimentés de mettre à profit leurs compétences de manière ciblée. Qu’il s’agisse d’un stage, d’un premier emploi ou d’un développement professionnel, avec Audi Brussels, vous avez un partenaire solide à vos côtés.

La politique du personnel d’Audi Brussels a récemment été couronnée du titre de “Top Employer 2017”. Un certificat qui souligne une fois encore que l’entreprise offre un excellent environnement de travail et de très nombreuses possibilités de développement à ses employés, mais aussi qu’Audi Brussels fait partie du cercle très fermé des meilleurs employeurs au monde.

Des collaborateurs supplémentaires sont actuellement les bienvenus à bord. Contribuerez-vous à écrire le prochain chapitre de la grande histoire d’Audi ?

Votre fonction
 • Vous assurez le suivi, le dépannage et l’entretien préventif des installations de production (robots, techniques de transport, usinage, systèmes de fixation mécaniques et de collage).
 • Vous assurez consciencieusement le dépannage lors de défauts mécanique ou pneumatique.
 • Après analyse vous proposez des améliorations pour augmenter la fiabilité des composants et installations.
 • Vous travaillez comme mécanicien dans un team, avec d’autres techniciens de maintenance spécialisés dans d’autres domaines.
 • Vous travaillez dans un régime en deux équipes ou dans l’équipe de nuit permanente.
 • Vous êtes flexible pour effectuer des travaux de maintenance en dehors des périodes de production.
Votre profil
 • Diplôme A2 mécanique industrielle (diplôme après 6ème année école secondaire technique)
 • Savoir lire et interprèter des dessins mécaniques et pneumatiques
 • Etre capable de faire un dessin ou croquis mécanique correct
 • Savoir préparer des rapports d’interventions
 • Des connaissances dans des techniques de perçage, sciage, tournage et fraisage sont nécessaires.
 • La connaissance de base du soudage à l’arc avec électrodes est un atout.
 • Connaissance PC
 • Excellente connaissance du français ou néerlandais, la connaissance de l’autre langue et/ou de l’allemand est un atout
 • Savoir travailler de façon autonome et savoir prendre ses responsabilités
 • Bonnes capacités de communication et esprit d’équipe
 • Résistant au stress
 • Orienté qualité et esprit analytique
 • Flexible à travailler en équipes aussi en dehors des équipes normales
 • Disposé à suivre des formations et à faire des voyages d’affaires à l’étranger pour une courte durée.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Bij Audi Brussels zijn wij er ontzettend trots op dat de Audi e-tron en de batterijen bij ons geproduceerd zullen worden. Onze meer dan 2.500 medewerkers en onze fabriek zijn daarom in volle verandering. Opleidingen, nieuwe productielijnen, het delen van expertise: we stomen ons klaar voor morgen. Mensgericht. Professioneel. Innovatief.

Audi Brussels is een van de favoriete werkgevers in België en stelt zowel jonge als ervaren mensen in staat om hun talenten doelgericht te benutten. Of het nu gaat om een stage, de eerste stap in het beroepsleven of professionele ontwikkeling: met Audi Brussels kan je rekenen op een sterke partner.

Het personeelsbeleid van Audi Brussels werd recent gehercertificeerd met de titel van “Top Employer 2017”. Door de overhandiging van dit certificaat wordt bevestigd dat het bedrijf een uitstekende werkomgeving en talrijke ontwikkelingsmogelijkheden aanbiedt aan haar werknemers en dat het tot de beste werkgevers wereldwijd kan worden gerekend.

Extra medewerkers zijn momenteel welkom aan boord. Maak jij straks deel uit van het Audi avontuur?

Uw functie
 • U staat in voor het opvolgen, herstellen en preventief onderhouden van de productie-installaties op vlak van robotica, span- en transporttechnieken, alsook van plaatverbindingstechnieken van mechanische en kleeftechnische aard.
 • U zorgt voor een accurate herstelling bij defecten van mechanische/pneumatische componenten.
 • U stelt – na analyse – verbeteringen voor om de fiabiliteit van de componenten en installaties te verhogen.
 • U werkt als mechanieker in een team, samen met andere onderhoudstechniekers die gespecialiseerd zijn in andere domeinen.
 • U werkt in een 2-ploegenregime of in een vaste nachtploeg.
 • U bent flexibel inzetbaar buiten de productieperiodes om onderhoudswerkzaamheden door te voeren.
Uw profiel
 • A2 industriele mechanica (diploma na beëindigen van het 6e jaar TSO)
 • Mechanische en pneumatische tekeningen kunnen lezen en interpreteren
 • Een mechanisch correcte tekening of schets kunnen maken
 • Interventierapporten kunnen opstellen
 • Kennis van machinale bewerkingen zoals boren, zagen, draaien en frezen zijn een noodzaak.
 • Basiskennis van het electrodelassen is een pluspunt.
 • Kennis PC
 • Uitstekende kennis van Nederlands of Frans, kennis van de tweede taal en/of Duits is een pluspunt.
 • Zelfstandig kunnen werken met verantwoordelijkheidszin
 • Goede communicatieve vaardigheden en vlot kunnen werken in teamverband
 • Stressbestendig
 • Kwaliteitsgeoriënteerd en analytisch ingesteld
 • Flexibel om in ploegen te werken ook buiten de normale ploegen
 • Bereid tot vorming en dienstreizen in het buitenland voor korte duur.

 

Contact:
Jobs.audibrussels@audi.de 

 

Audi Brussels S.A./N.V.

201 Bd. de la Deuxième Armée Britannique / Britse Tweedelegerlaan, 201 - 1190 Brussels