Nieuwe Europese eCall-wetgeving, een game-changer?

eCall_logo

Recente Europese wetgeving legt op dat alle nieuwe automodellen uitgerust worden met de Europese eCall dienst, en dit vanaf april 2018. Het gaat over een dienst voor noodoproepen die automatisch het nummer 112 belt en incident-gerelateerde gegevens doorseint naar de hulpdiensten.

Eén en ander werkt op voorwaarde dat voertuigconstructeurs hun voertuigen uitrusten met de nodige hardware, de telecom operatoren voorrang geven aan eCall oproepen en dat de overheden hun noodhulpcentrales geschikt maken voor eCall data.

Het is voor het eerst dat Europese regelgeving drie betrokken partijen aanspreekt en hen verplichtingen oplegt in het kader van eenzelfde resultaat, namelijk efficiëntere noodhulp tijdens het zogenaamde gouden uur!

Overtuigd van belang van eCall

De voertuigconstructeurs zijn reeds geruime tijd overtuigd van het belang van eCall. Zo heeft Peugeot-Citroen reeds 10 jaar haar eigen automatisch noodoproep systeem op de markt. Volvo en BMW volgden, wat ook andere constructeurs nog zullen doen.

De nieuwe Europese wetgeving een game-changer?

Jawel om twee redenen:

1. Of het nu gaat over verkeersveiligheid, mobiliteit of milieu, stappen voorwaarts zullen meer en meer, zo niet uitsluitend, het resultaat zijn van samenwerking (of wisselwerking) tussen verschillende partners. Voertuig constructeurs en overheden zullen in veel gevallen samen een actieve rol spelen.

2. eCall kan ook gezien worden als voorloper van heel wat andere, wellicht nog meer gevorderde, ITS functies zoals verbonden voertuigen en vervolgens autonome voertuigen.

Startschot voor mobiele diensten

De markt voor mobiele diensten als deel van de “connected car” wordt al lang een grote toekomst voorspeld maar komt maar traag op gang. Het gaat in de eerste plaats om diensten die voertuigconstructeur aanbieden zoals navigatiehulp met fijnmazige informatie, diagnose van problemen op afstand, en het updaten van kaartmateriaal en software. Ook andere sectoren zoals leasingmaatschappijen, verzekeraars, pechverhelpers en uitbaters van laadinfrastructuur zien brood in het “verbonden voertuig”.

De Europese eCall regelgeving staat dus model voor heel wat andere ITS-toepassingen en werkt naar we hopen als katalysator!

Peter Van der Perre, directeur ITS.be

ITS staat voor Intelligente Transport Systemen. ITS.be is een publiek-privaat partnership dat de uitrol van diensten met publieke en private afhankelijkheden ondersteunt. Zo ontwikkelde ITS.be samen met haar leden eenzelfde technisch en juridisch kader om zowel de bestaande als de Europese eCall diensten in België te ondersteunen.

Contacteer de auteur via pv@its.be