Technologie wordt game changer voor garagebedrijf

DSC_0523

Wat staat er in de garagesector in de nabije toekomst te gebeuren?

Er zetten zich momenteel een aantal trends en ontwikkelingen door die de druk op autobedrijven opvoeren en hen verplichten om hun verdienmodel bij te stellen. De nieuwe technologieën en het veranderende consumentgedrag maken dat het garagebedrijf gaat steeds meer van een transactie-gedreven economie naar een aanpak waar de betekenis van een product of dienst het belangrijkste verkoopargument wordt. Het is niet meer bezig zijn met auto’s verkopen. Wel om “klant en auto” gedurende de hele levenscyclus aan zich te binden. Retailers werken aan een roadmap om met het internet meer sales en aftersalesdiensten te verkopen. Als eerste moeten ze zich focussen op een gezamenlijk begrip van de veranderende retail en de competenties van hun medewerkers. Dit is overigens een rol die EDUCAM in de sector opneemt. Pas dan kunnen bedrijven succesvol zijn in deze continu veranderende markt. Er is trouwens een grondige verschuiving aan de gang van eigendom (bezit dus van het voertuig)  naar gebruik. Meer en meer zijn klanten geïnteresseerd in de gebruikskost (bijvoorbeeld: voordelen aller aard) dan de kostprijs van het voertuig. Service wordt belangrijker dan verkoop en hiermee schuift het verdienmodel ook op van verkoop naar meer dienstverlening.

Het verzamelen van data  van zowel klant als voertuig is essentieel om als autodealer te kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen van zijn klanten. Om waarde toe te voegen aan de geleverde service, moet de dealer de klant voortdurend  monitoren en met hem in contact treden.

Daarom is er wellicht in het toekomstbeeld plaats voor een speciaal serviceteam dat online zal inspelen op de 24-uurseconomie waarin we leven. De dealer moet dus nog veel meer dan nu slim gebruik maken van de technologie die in de auto’s wordt verwerkt (“telematics/connected cars”). Een soort van groot schakelbord waarin al de meldingen van het rijdend wagenpark zelf binnenkomen. De dealer kan hiermee de regie op servicebeurten en herstellingen in zijn werkplaats opvolgen. Maar ook allerlei nieuwe diensten ontwikkelen voor mensen die onderweg zijn. En om het verhaal compleet te maken zal het autobedrijf, naast auto’s, ook nog andere vormen van mobiliteit aanbieden zoals scooters, (elektrische) fietsen en deelauto’s.

Het op termijn introduceren van de zogenaamde “autonomous cars” (of voertuigen zonder bestuurder) zal het autoschadeherstel eveneens grondig doorheen halen. Veruit de meeste ongevallen zijn aan menselijke fouten toe te schrijven. Voeg daarbij de opmars van “smartrepair” en het business-model van carrosseriebedrijven is eveneens aan herziening toe.

Samengevat is het zo dat auto’s zullen worden verkocht met aanvullende service of zelfs met een all inclusive pakket, zodat de klant terug blijft komen voor zijn verzekering, reparaties, onderdelen, onderhoud en zelfs zijn brandstof. De auto wordt voor het dealerbedrijf dus een middel om structureel winst mee te genereren. In de telefoniemarkt is het net evenzo: je verkoopt een toestel, maar je verdient aan het gebruik.

EDUCAM is binnen deze transformatie de strategische partner van de autosector.  Samen delen we de volgende gemeenschappelijke visie: bevorderen dat de mobiliteitssector, nu en in de toekomst, kan beschikken over voldoende en goed opgeleide/gekwalificeerde medewerkers en werkgevers. Meer over technologie, innovatie, kennis en talent in de autosector vind je op www.startyourfuture.be