Auto’s

Een elektrische auto is een auto met een elektromotor voor de aandrijving. De energie wordt geleverd door een tractiebatterij of een brandstofcel.

Het aantal elektrische auto’s (zowel volledig elektrische auto’s, als hybrides), dat op aarde rondrijdt werd in 2018 geschat op 3 miljoen. Dat zal in 2020 en 2021 natuurlijk een stuk meer zijn.

In het Energieakkoord is vastgelegd dat een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s pas in 2035 aan de orde mag zijn en dat er na 2035 alleen nog emissievrije auto’s verkocht mogen worden. Na 2050 mogen er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden.

De voor- en nadelen van de volledig elektrische auto met accu ten opzichte van een auto met een verbrandingsmotor op benzine zijn:

Voordelen

 • geen versnellingsbak
 • snelle acceleratie door hoog koppel
 • stationair draaien niet nodig
 • bij remmen en afdalen kan de energie gebruikt worden om de accu op te laden
 • toelevering van elektriciteit aan elektriciteitsnet mogelijk
 • weinig warmteproductie
 • bij een accubodemplaat een robuustere en daarmee veiligere auto
 • de elektromotor heeft hogere energetische efficiëntie dan benzine- en waterstofauto
 • potentieel duurzame energie: hoe meer elektriciteit uit wind- en zonne-energie in plaats van uit kolencentrales afkomstig is, hoe duurzamer de elektriciteit is waarop de auto rijdt
 • de gebruiker van de elektrische auto kan zijn voertuig bij diverse oplaadpunten van energie voorzien
 • op lokaal en nationaal niveau: milieuvriendelijker, want geen stikstofoxidenuitstoot
 • op lokaal niveau: minder doden door minder fijnstof
 • op globaal niveau: gunstig voor het verminderen van klimaatopwarming door minder of geen CO2 uitstoot
 • op nationaal niveau: minder afhankelijk van fossiele brandstoffen bij de productie van elektriciteit uit zon, water- en windenergie
 • prijs per kilometer is lager doordat elektriciteit meestal goedkoper is
 • de auto is stabieler doordat het zwaartepunt lager ligt (de accu bevindt zich in de bodem van de auto)
 • elektromotor is stiller dan de benzine of dieselmotor, wat bij lage snelheden in een lawaaireductie van het voertuig resulteert
 • elektromotor is kleiner en lichter dan de benzine of dieselmotor
 • minder onderhoud doordat de aandrijflijn eenvoudiger is dan de benzine- of dieselmotor
 • fiscale voordelen voor eigenaren
 • je kunt thuis opladen
 • elektrisch opladen is beduidend goedkoper dan benzine of diesel tanken

Nadelen

 • hogere aanschafprijs, de aanschafprijzen van de auto lagen in 2016 in Nederland tussen de 9.000 en 17.000 euro hoger dan bij vergelijkbare handgeschakelde auto’s op benzine of diesel. De hogere aanschafprijs is een van de belangrijkste bezwaren om een elektrische auto aan te schaffen. Overheden ondervangen dit met subsidies en belastingvoordelen.
 • landelijk dekkende laadinfrastructuur van voldoende laadpalen dient te worden opgezet en te onderhouden.
 • actieradius is minder dan bij benzine-, diesel- of waterstofauto (2017). Dit wordt ervaren als een van de belangrijkste bezwaren tegen de aanschaf van een elektrische auto. Dit heeft te maken met de lagere energiedichtheid van de lithiumionbatterij.
 • opladen duurt langer dan bij benzine-, diesel-, waterstofauto. Dit geldt voor thuis opladen en voor openbare laadpunten, maar snellaadpalen laden binnen een half uur op. Een alternatieve oplossing voor dit probleem zijn verwisselbare batterijen (maar deze zijn nog niet beschikbaar), of auto’s met een range extender.
 • het gewicht is iets hoger (motor licht, aandrijfbatterij zwaarder).
 • de energiedichtheid van een aandrijfbatterij is veel lager dan van benzine en diesel waardoor de aandrijfbatterij groter is dan de benzine- en dieseltank.
 • doordat elektromotoren nauwelijks warmte produceren moet het interieur ’s winters met stroom uit de aandrijfbatterij verwarmd worden, terwijl aandrijfbatterijen bij lage temperaturen juist minder presteren. Daardoor wordt de actieradius kleiner. Een auto met een verbrandingsmotor wordt verwarmd met warmte van de motor en hoeft dus ’s winters relatief minder extra energie te gebruiken, maar ‘s zomers kost het koelen (airco) relatief meer energie in vergelijking met een elektrische auto.
 • vooral bij snelheden tot 30 km/h horen voetgangers en fietsers de auto niet aankomen vanwege de stille motor. Sommige fabrikanten (Nissan) hebben daarom kunstmatig geluid toegevoegd. Sinds juli 2019 moeten alle nieuwe elektrische auto’s binnen de EU volgens Europese verordening nr. 540/2014 een kunstmatig geluid produceren wanneer ze trager dan 20 km/h rijden. Een dergelijk systeem wordt een ‘AVAS’ genoemd (Acoustic Vehicle Alert System).
 • nog beperkte mogelijkheden om een aanhangwagen trekken. De Tesla Model X is de eerste volledig elektrisch aangedreven personenauto die een aanhangwagen mag trekken (2017). Bij een caravangewicht van plm. 1500 kg daalt het bereik van 400 km naar 200 km.
 • onzekere (toekomstige) inruilwaarde van de auto, mede doordat pas sinds 2010 elektrische auto’s op de (Nederlandse) markt verschenen
 • onduidelijkheid over de levensduur van de aandrijfbatterij (capaciteitsverlies door inwendige degradatie is een nog niet geheel begrepen proces).
 • onduidelijkheid over recycleermogelijkheden van de aandrijfbatterij, al zijn deze anno 2019 al verfijnder en minder energie-intensief geworden.

Auto laden met zonne-energie

Wat kosten zonnepanelen nu eigenlijk in combinatie met de subsidie die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar heeft gesteld? Het is in eerste instantie belangrijk om te bepalen hoeveel stroom je per jaar wilt gaan opwekken. Is het duidelijk hoeveel stroom je nodig hebt? Dan kun je gaan berekenen welke zonnepanelen hierbij passen.

De meeste zonnepanelen hebben een vermogen van 240 watt. De 240 watt zal geleverd worden in de beste mogelijke omstandigheden.

 • 500 kWh zijn 3 zonnepanelen
 • 1000 kWh zijn 5 zonnepanelen
 • 2500 kWh zijn 15 zonnepanelen
 • 5000 kWh zijn 30 zonnepanelen

Weet je hoeveel kWh je wilt gaan produceren? Dan kun je hier dus de benodigde zonnepanelen bij gaan kopen. Op basis van deze gegevens kun je achterhalen welke kosten de zonnepanelen met zich meebrengen. In de meeste gevallen kan een zonne-energie adviseur je hier uitstekend bij helpen.

In het meest ideale geval gaan zonnepanelen geen geld kosten, maar zullen ze geld opleveren. Wanneer je de zonnepanelen goedkoop kunt plaatsen is het mogelijk om winst te maken met de stroom die er gemaakt wordt. Wanneer je meer stroom produceert dan je nodig hebt kun je stroom teruggeven aan het netwerk. Het is op deze manier mogelijk om winst te maken op zonnepanelen.

Bron: Wikipedia